Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

baner klasy1

baner5

Zasady i terminy rekrutacji uczniów do klasy I Gimnazjum Integracyjnego w Stargardzie

w roku szkolnym 2016/2017

1. Do klasy I Gimnazjum Integracyjnego prowadzonego przez Gminę-Miasto Stargard przyjmuje się na wniosek rodziców:

a) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta Stargard, według poniższej punktacji – tabela nr.1

punktacja1

b) absolwentów szkół podstawowych o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez odpowiednie organa / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne/.

2. Uczniowie starający się o przyjęcie do Gimnazjum Integracyjnego powinni wykazywać się nie budzącym zastrzeżeń zachowaniem oraz właściwym stosunkiem do osób słabszych i niepełnosprawnych.

3. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do Gimnazjum Integracyjnego na podstawie następujących dokumentów: wniosek o przyjęcie do szkoły, oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.

4. Dokumenty takie jak: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące wyników Sprawdzianu klas VI składają niezwłocznie po otrzymaniu w sekretariacie szkoły.

5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych Gimnazjum Integracyjnego.

tabela1

uzupel

 

6. Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum Integracyjnego do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

Dokumentacja do pobrania:

1. Zasady i terminy rekrutacji uczniów do klasy I Gimnazjum Integracyjnego w Stargardzie w roku szkolnym 2016/2017. Pobierz plik pdf.

2. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum. Pobierz plik pdf.