baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

 

Podsumowanie CodeMix 2016

codemix2016

08 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie odbyła się w ramach ogłoszonego prze Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej „Konferencja – wojewódzkie warsztaty programowania dla dyrektorów i nauczycieli klas I-VI SP i gimnazjum CodeMix – Od zabawy i myślenia algorytmicznego do programowania aplikacji”. Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Stargard. Patronem medialnym było Radio Stargard. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, ZSO Stargard, SP 48 im. WOP w Szczecinie, Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Partnerem wydarzenia była firma wspierająca edukację w nauce programowania „Edu Sense”. Na konferencję przyjechało ponad 100 nauczycieli z całego województwa zachodniopomorskiego. Honorowymi gośćmi były: Zastępca Prezydenta Miasta Stargard – Pani Ewa Sowa, specjalista do spraw innowacji Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty – Pani Teresa Kosmaczewska oraz Dyrektor Szczecińskiego Collegium Informatycznego – Pani Alicja Kwiatek. W ramach konferencji odbyły się warsztaty skierowane do nauczycieli trzech etapów edukacyjnych nauczyciele klas : I-III, IV-VI i Gimnazjum..

Tematyka spotkania obejmowała min.

 1. Programowanie bez komputera (unplugged) – korzyści, przykłady, doświadczenia, rozwiązania metodyczne: m.in. z użyciem maty edukacyjnej, zabawek.
 2. Darmowe aplikacje, platformy i otwarte zasoby edukacyjne do nauki programowania, metodyka wprowadzania technologii w proces edukacyjny dziecka – z użyciem tabletów i komputerów.
 3. Od unplugged do Scratcha Juniora (specyfika wizualnego interfejsu, podstawowe użyteczności Scratcha Juniora, filozofia języka, połączenie z treściami dydaktycznymi innych przedmiotów, praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych).
 4. Roboty – OZOBOTY,  prezentacja rozwiązań w obszarze robotyki – EduSense.
 5. Język programowania Scratch (specyfika wizualnego interfejsu, podstawowe użyteczności Scratcha, filozofia języka i platformy Scratch, konta nauczycielskie, połączenie z treściami dydaktycznymi innych przedmiotów, praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych).
 6. Roboty – prezentacja różnych rozwiązań w obszarze mechatroniki i robotyki (w odniesieniu do najnowocześniejszych narzędzi dostępnych na rynku edukacyjnym). Metodyka zajęć wykorzystujących robotykę i mechatronikę.
 7. Pocket Code – pomost pomiędzy Scratchem a App Inventorem, poznanie możliwości związanych z wykorzystaniem funkcji peryferyjnych urządzeń mobilnych (akcelerator, kamera itp.).
 8. App Inventor – pomost pomiędzy językiem wizualnym, a językiem tekstowym. Interfejs użytkownika, możliwości i ograniczenia techniczne. Tworzenie aplikacji mobilnych. Modele korzystania z AI: metodyka projektowa, idea startupów, User Experience Design (projektowanie aplikacji z uwzględnieniem potrzeb użytkownika), zwinna metodyka (modele współpracy zespołów projektowych), Apps for Good (proces od idei do produktu i jego dystrybucji), przykłady realizacji projektów w gimnazjum, nauczyciel, jako menedżer procesu uczenia się uczniów.

Warsztaty były prowadzone i wspomagane przez:

 • koordynatorkę i współorganizatorkę wydarzenia z ramienia SP 48 w Szczecinie – Annę Rakowską,
 • trenerów Ogólnopolskiego Programu Mistrzowie Kodowania: Krzysztofa Jaworskiego (koordynatora programu) i Dominikę Pastusiak,
 • przedstawicieli Edu Sense: Mieszka Bisewskiego i Patryka Gash
 • nauczycieli ZSO Stargard: Joannę Szczecińską (koordynatorkę konferencji z ramienia szkoły), Mirosławę Babicką-Mrzygłód, Bożenę Ciborowską- Lipko,  Annę Dąbrowską, Elżbietę Gumińską,  Wiolettę Januszewską, Marcina Kolanego, Renatę Kopę,  Hannę Lach, Ewelinę Lubowską, Annę Łotysz, Elżbietę Miłek, Marcina Moroza, Elżbietę Moskalewicz, Katarzynę Muchę,  Ireneusza Pabiana, Agatę Pająk, Katarzynę Przybylską, Beatę Skupińską, Ilonę Szymańską, Bogdana Życha;

Dodatkowo specjalnie na to wydarzenie uczniowie ZSO Stargard ( Piotr Czurak, Sebastian Janota, Karol Jurski,  Mateusz Kopacki, Jan Procherea)   przygotowali stoisko, na którym prezentowali swoje umiejętności z zakresu  programowania. Jeden z uczniów – Karol Jurski ( uczeń klasy III gimnazjum i jednocześnie słuchacz ZUT WI w Szczecinie)– pomagał również w prowadzeniu warsztatu z App Inventora dla nauczycieli.

Konferencja przebiegła w przyjaznej atmosferze. Warsztaty obejmowały wiele zagadnień, a uczestnicy wytrwale i aktywnie brali w nich udział. Podczas przerwy na poczęstunek, który ufundowany został przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, nauczyciele mieli możliwość podzielenia się ze sobą wrażeniami i doświadczeniami z zakresu programowania.

Inicjatorki konferencji Joanna Szczecińska i Anna Rakowska składają podziękowania wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom za udział w konferencji. Dziękujemy Państwu Alicji i Jackowi Kwiatek z SCI w Szczecinie za wypożyczenie robotów,  Pani Teresie Kosmaczewskiej z Kuratorium Oświaty w Szczecinie,  trenerom Mistrzów Kodowania, Edu Sense, Dyrekcji SP 48 w Szczecinie, Dyrekcji ZSO Stargard i wszystkim nauczycielom,  pracownikom administracji i obsługi, uczniom tej szkoły za pomoc w organizacji tego wydarzenia. 

Zapraszamy do obejrzenia 1 galerii zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia 2 galerii zdjęć