baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

MODUŁ PRZYRODNICZY
AKTYWNY ZIEMNIAK

    Okazuje się, że świeży ziemniak wykazuje ciekawą aktywność chemiczną. Młodzi eksperymentatorzy zanurzyli ziemniaka w wodzie utlenionej. Wytworzyli dużą ilość piany, a w niej powstały pęcherzyki gazu. Im drobniej ziemniak był pokrojony, tym więcej uzyskaliśmy piany. Zanurzane w pianie żarzące się łuczywo rozpalało się. Gazem, który powstaje w doświadczeniu jest tlen. Już wiemy, że odpowiada on za podtrzymywanie procesu spalania.
    Podczas zajęć wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

materiał nadesłała p. Monika Sikorska

aktywny ziemniak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu

 

KOŁO CHEMICZNE
CHROMATOGRAFIA KOLUMNOWA

    Młodzi Adepci Chemii rozszerzyli swoją wiedzę na temat rozdzielania mieszanin. Tym razem zapoznali się z chromatografią kolumnową. Metoda polegająca na wprowadzaniu mieszaniny na adsorbent umieszczony w kolumnie i rozdzieleniu jej składników za pomocą fazy ciekłej - rozpuszczalnika. Wykonane doświadczenie pozwoliło wydzielić z liści barwniki roślinne. W wyniku przeprowadzonych operacji na kolumnie pojawiły się smugi barwników roślinnych. Okazuje się, że za kolory liści odpowiada nie jeden a kilka barwników roślinnych. Podczas zajęć koła chemicznego korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Materiał nadesłała p. Monika Sikorska

chromatografia kolumnowa

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Wrześniowe i październikowe zajęcia Koła Informatycznego
dla klas IV-V i VI-VIII oraz zajęcia lekcyjne z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Roku szkolny 2023/2024

    Wrzesień i październik dla uczniów z klas IV-V oraz VI-VIII na zajęciach Koła Informatycznego upłynął na korzystaniu z programu do modelowania 3D - 3D Builder oraz korzystaniu z drukarki 3D. Oprócz tego uczestnicy koła mieli także możliwość pracy z robotem humanoidalnym - JD Humanoid ez-Robot.
    Na początku naszych zajęć, odświeżyliśmy sobie budowę i zasadę działania drukarki 3D oraz podstawy pracy z programem do modelowania. Budowanie modeli i drukowanie na drukarce 3D w grupie uczniów klas IV-V rozpoczęliśmy od wykonania i wydrukowania prostego modelu pionka szachowego. Kolejnym modelem był szachowy król, który podczas drukowania posiadał wygenerowane automatycznie podpory. Przy projektowaniu szachowego skoczka, wykorzystaliśmy gotowy dwuwymiarowy kontur głowy konika, który następnie zaimportowaliśmy do programu 3D Builder i tam przekształciliśmy go w wytłaczany trójwymiarowy model. Następnie model ten został w odpowiedni sposób połączony z trójwymiarową „podstawą” i tak powstał cały model skoczka.     Uczniowie na swoich zajęciach mogli także tworzyć i drukować swoje własne prace, np. Myszkę Miki, Spongeboba czy postacie z gry Maincraft. Wspólnie zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy model bociana stojącego na jednej nodze – tutaj pojawiła się potrzeba wygenerowania wielu podpór. Naszym wspólnym i największym projektem był model dwupłatowego samolotu, który sam w sobie był dla nas dużym wyzwaniem, ale też okazał się prawdziwą kuźnią wspaniałych i oryginalnych pomysłów co do jego zaprojektowania. Niemałym też wyzwaniem okazał się projekt 3D widelca stołowego. W grupie starszych uczniów z klas VI-VIII projektowaliśmy i drukowaliśmy szachową wieżę z odpowiednimi wycięciami na górze, własny projekt skoczka szachowego. Dużym wyzwaniem okazał się projekt modelu odrzutowca. Uczniowie zaprojektowali i wydrukowali także model zamykanej skrzynki, składającej się oddzielnie z górnego wieka i dolnej podstawy, zaprojektowany został również model 3D śruby z łbem i gwintem.
    Na zajęciach eksperymentowaliśmy z robotem humanoidalnym JD Humanoid. Po zapoznaniu się z interfejsem programu Arc do obsługi robota, najpierw sterowaliśmy poruszaniem się robota za pomocą odpowiednich opcji, które sterowały jego serwomechanizmami („idź do przodu”, „idź do tyłu”, „skręć w lewo”, „skręć w prawo”). Następnie wybieraliśmy z listy dostępnych akcji, odpowiednie zachowanie robota, np. Taniec Disko, Motyl, Pompki – robot tańczył, robił pompki lub ustawiał się w odpowiedniej pozie. Za pomocą włączonej kamery, robot nie tylko śledził określony przez nas kolor, ale podążał swoim „wzrokiem” za naszymi twarzami. Wykorzystując moduł rozpoznawania mowy w języku angielskim, mogliśmy robotowi wydawać zdefiniowane w programie polecenia głosowe, skojarzone z określonym zachowaniem robota, np. polecenie „Robot forward” powodowało, że robot poruszał się do przodu. Mogliśmy też definiować swoje własne polecenia, które wykonywały określone przez nas akcje, np. robot wypowiadał słowa powitania. Sterowaliśmy również świecącymi diodami w oczach robota, dobierając odpowiedni ich układ. W grupie uczniów IV-V tworzyliśmy również programy w oparciu o środowisko RoboScratch, służące do liniowego programowania, natomiast w grupie uczniów VI-VIII wykorzystywaliśmy do programowania środowisko Blockly, w którym jest możliwość stosowania rozgałęzień programu (funkcja if).
    W tym okresie odbywały się również zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem drukarki 3D. Uczniowie, w zależności od poziomu klasy mieli możliwość zaprojektowania i wydrukowania różnych modeli 3D. Klasy piąte projektowały stojącą etykietkę reklamową z podpórką z tyłu, przedstawiającą jeden z zabytków Stargardu, klasa szósta projektowała etykietkę do kluczy z wytłoczoną chmurką oraz trójwymiarowy projekt domu. Klasa ósma zaprojektowała trójwymiarowy wykres kolumnowy, stworzony wcześniej w programie MS Excel. Klasa czwarta zaprojektowała model zestawu komputerowego PC (jednostka centralna wraz z monitorem, klawiaturą i myszką).
Podczas zajęć koła informatycznego oraz zajęć lekcyjnych korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

 kolo inf kl4 8 wrzesien pazdz 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu1

Zapraszamy do obejrzenia filmu2

Zapraszamy do obejrzenia filmu3

Zapraszamy do obejrzenia filmu4

Zapraszamy do obejrzenia filmu5

Zapraszamy do obejrzenia filmu6

Zapraszamy do obejrzenia filmu7

Zapraszamy do obejrzenia filmu8

Zajęcia koła informatycznego klas VI-VIII w maju i czerwcu

    W maju i czerwcu tworzyliśmy własne projekty 3D w programie 3D Builder i w programie Blender, a także je drukowaliśmy. Były to różne rodzaju modele czołgów, czy poprawiony model rogu oraz model kota i psa. Szczególnie aplikacja Blender wymagała od uczniów dużo wyższych umiejętności w projektowaniu 3D, ponieważ sam program nie jest na tyle intuicyjny, aby szybko można było opanować wiele potrzebnych i dostępnych w nim narzędzi i opcji. Jednak uczniowie już od jakiegoś czasu pracują na kole informatycznym z tą aplikacją i wielu z nich nabyło wymagane umiejętności.
    Na zajęciach koła informatycznego zajmowaliśmy się również programowaniem robota JD Humanoid, tworząc różne programy w środowisku Blockly. Programując, sterowaliśmy precyzyjnie serwomechanizmami robota, stosując odpowiednie polecenia języka JavaScript. Wykorzystywaliśmy także kamerę robota do identyfikacji kolorów i obiektów w jego najbliższym otoczeniu. Robot również rozpoznawał i śledził twarz danej osoby i odpowiednio reagował, np. wymawiając imię danej osoby. Uczniowie więc mogli popracować z prawdziwą sztuczną inteligencją, która w robocie odpowiada za rozpoznawanie i śledzenie twarzy, kolorów i obiektów.
Podczas zajęć koła informatycznego korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

kolo inf kl6 8 maj czerw 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu1

Zapraszamy do obejrzenia filmu2

Zapraszamy do obejrzenia filmu3

Zapraszamy do obejrzenia filmu4

Zapraszamy do obejrzenia filmu5

Zajęcia koła informatycznego klas IV-V w maju i czerwcu

    W miesiącach maju i czerwcu zajmowaliśmy się w dalszym ciągu projektowaniem modeli 3D oraz i ich drukowaniem. W ramach projektowania, uczniowie mieli możliwość opracowania własnych modeli 3D w programie 3D Builder, takich jak np. model wiatraka czy model samochodu. Konstrukcje, które powstawały składały się z kilku części i były drukowane w tym samym czasie, ale jako oddzielne elementy, które po wydruku należało złożyć w jedną całość. W związku z tym, modelowanie wymagało od uczniów szczególnej dokładności oraz przemyślenia budowy i wielkości poszczególnych elementów tak, aby po wydruku wszystkie części do siebie pasowały. Podczas pracy nad modelowaniem dzieci wykorzystywały poznaną wcześniej opcję linijki, dostępnej w aplikacji 3D Builder. Poprawiliśmy także model 3D sowy, która była projektowana na wcześniejszych naszych zajęciach koła informatycznego i ją wydrukowaliśmy. Wydrukowany i znacznie większy model sowy został podarowany dzieciom z oddziału zerowego Przedszkola Miejskiego nr 5, funkcjonującego w naszej szkole. Była to po części praca wspólna wraz z uczniami z koła informatycznego z kl. VI-VIII.
    Programowaliśmy również robota humanoidalnego JD Humanoid w środowisku RoboScratch. Tutaj szczególną uwagę zwróciliśmy na moduł kamery robota. Pozwala ona śledzić i rozpoznawać twarz, śledzić zdefiniowane kolory i przedmioty. Te opcje kamery wykorzystaliśmy w swoich programach, tworzonych w środowisku RoboScratch. Robot rozpoznawał trzy kolory: czerwony, niebieski i zielony, podążając kamerą za tymi kolorami i wymawiając ich nazwy, rozpoznawał również twarz, witając się z osobą i podążając za twarzą. Nauczyliśmy również robota odszukiwać wybrany kolor w jego najbliższym otoczeniu, np. czerwony i odpowiednio na niego reagować. Uczniowie mogli bezpośrednio popracować z zaimplementowanymi algorytmami sztucznej inteligencji robota, które były odpowiedzialne za rozpoznawanie i śledzenie przez kamerę twarzy, obiektów i kolorów.
Podczas zajęć koła informatycznego korzystaliśmy ze sprzętu zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

Materiał nadesłał p. Bogdan Żych

kolo inf kl4 5 maj czerw 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu1

Zapraszamy do obejrzenia filmu2

Zapraszamy do obejrzenia filmu3

Zapraszamy do obejrzenia filmu4

Zapraszamy do obejrzenia filmu5

Zapraszamy do obejrzenia filmu6

Zapraszamy do obejrzenia filmu7

Zapraszamy do obejrzenia filmu8