baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

 

noweloga

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi


OS. ZACHÓD A/5
73-110 STARGARD
tel./fax 91 573 41 45, 91 834 29 45,
emai


    Podstawowym założeniem szkoły jest nauczanie i wychowanie bez lęku, strachu i agresji oraz dążenie do jak najlepszego rozwoju kontaktów w relacji uczeń - nauczyciel - rodzic. Szkoła stara się kształtować i rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania uczniów, poświęca szczególnie dużo uwagi uczniom z trudnościami, ale i dla najzdolniejszych tworzy pole dla rozwoju ich zdolności. Ta cała działalność zaowocowała zakwalifikowaniem szkoły w 1992 roku przez Polski Zespół ds. Zdrowej Szkoły do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, jako jednej z piętnastu polskich szkół.

Wizja Szkoły:

Szkoła bez lęku strachu i agresji, zapewniająca sukces każdemu na miarę jego sił i możliwości, oparta na demokratycznych zasadach współżycia społecznego w myśl idei:
"W wychowaniu współpraca,
współdziałanie i współdecydowanie"

 baner5