baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

pasek projekt

 

Gmina Miasto Stargard uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” w ramach działania 6.9 Edukacja Ogólna, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Projekt realizujemy, aby poprawić jakość kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie.  W tym celu zaplanowaliśmy realizację następujących działań w odniesieniu do każdej ze szkół:

 1. Doposażenie szkół, w tym:
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - wyposażenie niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u Uczniów i Uczennic cyfrowych kompetencji kluczowych i realizacji zajęć z kodowania, robotyki, programowania oraz przyrodniczych kompetencji kluczowych i nauczania przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu, a także edukacji włączającej i wsparcia psychologiczno- pedagogicznego.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika – modernizacja szkolnej sieci internetowej oraz wyposażanie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u Uczniów i Uczennic przyrodniczych kompetencji kluczowych i nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu.
 1. Doskonalenie kompetencji zawodowych Nauczycieli i Nauczycielek z zakresu m.in.: nowoczesnych metod pracy, nowoczesnych metod nauczania języka polskiego, matematyki, inkluzyjności i równego traktowania.
 2. Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla Uczniów i Uczennic,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym oraz terapia psychologiczna.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika – zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy- gimnastyka korekcyjna.
 1. Zajęcia dodatkowe dla Uczniów i Uczennic, obejmujące:
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – koło zainteresowań z kodowania, robotyki i programowania, warsztaty z zakresu inżynierii, koło przyrodnicze, zajęcia „Moja zielona planeta”, zajęcia JA - to znaczy wiele”- zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i z zakresu przedsiębiorczości, zajęcia „TAK dla tolerancji”.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, koło zainteresowań z języka polskiego oraz matematyki, koło z zakresu ochrony środowiska, koło sportowe, koło przyrodnicze, zajęcia „Moja zielona planeta”, zajęcia JA - to znaczy wiele”- zajęcia wspierające rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i z zakresu przedsiębiorczości, zajęcia „TAK dla tolerancji”.
 1. Wyjazdy edukacyjne zwiększające kompetencje kluczowe Uczniów i Uczennic,
 • do Stargardzkiego Centrum Nauki "Filary”,
 • do Morskiego Centrum Nauki im. prof. J. Stelmacha,
 • do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska.
 1. Doradztwo zawodowe dla klas 7 i 8.

W efekcie realizacji projektu:

 • 90% z 464 Uczniów i Uczennic objętych wsparciem nabędzie kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno - emocjonalne, obywatelskie i kompetencje zielone,
 • 90% z 39 Nauczycieli i Nauczycielek objętych wsparciem nabędzie kwalifikacje zawodowe,
 • zwiększy się potencjał dydaktyczny dwóch szkół poprzez zakup sprzętów i pomocy niezbędnych do działań edukacyjnych i zajęć.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 186 361,08 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 066 829,18 zł

Plakat projekt