baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

AKTYWNE LEKCJE CHEMII

    Podczas lekcji chemii uczymy się aktywnie poprzez działanie i przeżywanie. Na drodze samodzielnej aktywności uczniowie klas siódmych przyswajali wiadomości i umiejętności w zakresie rozdzielania mieszanin i badania gęstości substancji.
    Problemowa metoda laboratoryjna wykształciła umiejętność projektowania i przeprowadzania doświadczeń, interpretacji wyników i formułowania wniosków. Organizując w ten sposób proces dydaktyczny pozwalamy uczniom na bezpośrednie i skuteczne poznawanie rzeczywistości. Wiedza zdobyta w ten sposób jest bez wątpienia znacznie trwalsza. Z punktu widzenia ucznia ciekawsze jest samodzielne odkrywanie czegoś czego się jeszcze nie zna. Wnioski z jednego eksperymentu nasunęły uczniom kolejne problemy badawcze do rozwiązania na kolejnych lekcjach chemii.

materiał nadesłała p. Monika Sikorska

aktyw lek chemii 2023

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii